Zpracování osobních údajů

Jste zde

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které jsou uvedeny ve formuláři společností Punktero solutions, s.r.o. za účelem stanoveným níže. Svým souhlasem potvrzuji, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám

Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.